Declaratia directorului general privind politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

Întrucât existenta noastra pe piata trebuie sa fie caracterizata printr-o evolutie continua, conceptul pe care se focalizeaza politica noastra in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale este :

In scopul implementarii conceptului enuntat, am stabilit urmatoarele principii directoare :

  1. Orientarea spre comunicarea permanenta cu clientii si cu celelalte parti interesate, identificarea, definirea si îndeplinirea cerintelor acestora, precum si a cerintelor legale si a celorlalte cerinte la care societatea subscrie in domeniul calitatii,mediului si securitatii ocupationale ;
  2. Calitatea produselor/serviciilor furnizate in conditiile reducerii impactului negativ al activitatilor asupra mediului, protejarii sanatatii personalului si controlului riscurilor,nu este un rezultat intamplator,ci unul obtinut printr-o planificare adecvata a resurselor si activitatilor ;
  3. Calitatea produselor/serviciilor furnizate,performantele de mediu,sanatate si securitate ocupationala se realizeaza efectiv,fiind un rezultat al preocuparii permanente pentru îmbunatatirea continua a proceselor de management al calitatii,mediului ,sanatatii si securitatii ocupationale .

Politica in domeniul calitatii,mediului,sanatatii si securitatii ocupationale este parte integranta a politicii generale a societatii,este relevanta si adecvata scopului organizatiei,corespunde naturii si dimensiunilor impactului asupra mediului si tipurilor nivelurilor de risc,asigurand cadrul optim pentru stabilirea si analizarea obiectivelor si tintelor stabilite in domeniul calitatii,mediului,sanatatii si securitatii ocupationale .

Pentru îndeplinirea politicii,obiectivelor si tintelor stabilite, ma angajez sa ma implic personal si sa asigur:

  • Implementarea si mentinerea la toate nivelurile organizatiei a politicii formulate in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, sustinuta prin obiective generale si specifice, tinte cuantificabile incluse in programele de management;
  • Evaluarea periodica in scopul asigurarii ca ramane relevanta si adecvata in continuare,sau necesita modificari in scopul obtinerii îmbunatatirii continue,cresterii performantelor sistemului integrat de management si promovarii imaginii firmei;
  • Educarea, constientizarea, instruirea si motivarea salariatilor pentru crearea culturii organizationale in domeniul calitatii,protectiei mediului,sanatatii si securitatii ocupationale ;
  • Promovarea unui dialog deschis si continuu cu clientii, furnizorii,autoritatile publice, organizatiile guvernamentale si alte parti interesate pe probleme de mediu, sanatate si securitate ocupationala si asigurarea disponibilitatii pentru acestia a politicii formulate de managementul firmei.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite si a angajamentelor,sunt asigurate toate resursele necesare implementarii,mentinerii unui sistem integrat de management al calitatii,mediului, sanatatii si securitatii ocupationale ca singurul instrument care permite îmbunatatirea continua a performantelor firmei in domeniile mentionate.

Continutul prezentei declaratii va fi adus la cunostinta tuturor salariatilor prin activitati de instruire, astfel incat fiecare persoana sa fie constienta de relevanta si importanta activitaii sale, precum si de masura in care poate sa-si aduca aportul la realizarea politicii si a obiectivelor enuntate.

Ianuarie 2012,                         Director General ing. Gheorghe Sima

„Noi nu încercam sa transformam cerintele si asteptarile clientilor si ale celorlalte parti interesate in realitate ci le realizam si le depasim"