Atestari

S.C. Electromontaj "Carpati" S.A. Sibiu este atestata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE pentru urmatoarele tipuri de lucrari:

  • tip A pentru "īncercari de echipamente electroenergetice";
  • tip B pentru "proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune de 0,4 kV";
  • tip C2B pentru "executare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4-110 kV si posturi de transformare";
  • tip D2 pentru "executare linii electrice aeriene cu tensiuni intre 110 - 400 kV, linii electrice in cablu cu tensiuni intre 0,4-110-220 kV";
  • tip E2 pentru "executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor"
  • tip F pentru "executare de lucrari de vopsire a stālpilor metalici ai liniilor electrice aeriene, defrisare pe traseele liniilor electrice aeriene, executare, verificare si reparare a prizelor de pamant"
  • tip CIA - proiectare de LEA si LES cu tensiunea 0.4 - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV

Autorizari

In cadrul S.C. Electromontaj Carpati S.A. Sibiu este autorizat de I.S.C. laboratorul de incarcari - electrice - gradul II - de zona in profilul I.A.E. - Instalatii si aparataj electric.

Certificari

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU are implementat un Sistem Integrat de Manageament al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationalecare indeplineste cerintele standardelor:

  • SR EN ISO 9001:2008
  • SR EN ISO 14001:2005
  • SR OHSAS 18001:2008

Sistemul este certificat de catre S.C. RINA SIMTEX OC S.R.L. acreditata RENAR, IAF si RVA pentru domenile calitate si mediu si acreditare RENAR pentru domenile SSO.