Profilul societatii.

A fost infiintata in noiembrie 1949, odata cu debutul programului de electrificare a Romāniei, ca intreprindere zonala - Intrepriderea de Stat Electromontaj in cadrul Ministerului Industriei. Din 1953 a activat in Trustul Electromontaj din cadrul Ministerului Energiei Electrice sub diferite denumiri: Intreprindere de Constructii Montaje Energetice, Grup Santiere Electromontaj Sibiu, Antrepriza Electromontaj Sibiu. In anul 2014, societatea a aniversat 65 ani de activitate neintrerupta, fiind un nume cunoscut si apreciat in sectorul energetic din tara.

In prezent ,S.C. Electromontaj "CARPATI" S.A. Sibiu este o companie cu capital integral privat, actionarul principal fiind S.C. ROMELECTRO S.A. Bucuresti.

In conditiile liberalizatii si globalizarii pietei, concurenta in domeniu devenind acerba, S.C. Electromontaj "CARPATI" S.A. Sibiu a reusit sa-si pastreze capacitatea, a facut investitii mari pentru retehnologizare si modernizare si incearca sa se adapteze la schimbarile majore ce au loc in mediul sau de activitate.

Diversificarea productiei si restructurarea societatii, actiuni dezvoltate prin efortul sustinut al conducerii societatii si salariatilor sai, sprijiniti de actionariat vor mentine S.C. Electromontaj "CARPATI" S.A. Sibiu in categoria firmelor viabile si cu o buna imagine in rāndul clientilor sai.

Anunt convocare AGA 26.04.2012

Raport anual CA pentru anul 2011

Raport CA trimestrul I 2012

Raport pe semestrul I/2012 conform regulament CNVM 1/2006

Convocare Adunare Generala Ordinara 27.11.2012

Convocare Adunare Generala Extraordinara 26.04.2013

Convocare Adunare Generala Ordinara 26.04.2013

Convocare Adunare Generala Extraordinara 31.05.2013

Raport semestrial la 30.06.2013

Adunarea generala ordinara a actionarilo 15.11.2013

Raport CNVM la 30.09.2013

Adunarea generala ordinara a actionarilor - 25.04.2014 - parte 1

Adunarea generala ordinara a actionarilor - 25.04.2014 - parte 2

Raport anual 2013 conform reg. 1/2006

Raport trimestrial 1 din 2014 conform reg. 1/2006

Adunarea generala extraordinara a actionarilor 13.06.2014

Hotararea nr.2/13.06.2014 Adunarea generala extraordinara a actionarilor din 13.06.2014

Adunarea generala ordinara a actionarilor 22.08.2014

Raport semestrial la 30.06.2014 conf. regulament 1/2006 CNVM

Adunarea generala a actionarilor 14.11.2014

Adunarea generala extraordinara 12.12.2014

Hotararea AGOA nr 4/14.11.2014

Raport C.A. pe trimestriul 3/2014 conf Reg. 1/2006 CNVM

Hotararea AGAEx nr5/12.12.2014

Adunarea generala extraordinara a actionarilor 20.02.2015

Erata la RC privind convocarea AGEA - 20.02.2015

Adunarea generala extraordinara a actionarilor 06.03.2015

Hotararea AGEA 20.02.2015

Adunarea gen. ordinara a actionarilor 15.05.2015[M k)

Completare convocator AGA 15.05.2015

Hotarare AGOA 3/15.05.2015

Raport pe anul 2014, conf. Regulamentului 1/2006 al CNVM

Raport pe trim1/2015, conf. Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Decizia ASF 967/20.05.2015

AGEA 17.07.2015

Hotararea AGEA nr.4/17.07.2015

Raport semestrial la 30.06.2015

Adunarea generala extraordinara a actionarilor 30.10.2015

Hotararea AGEA nr.5/30.10.2015

Raport la 30.09.2015, conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006

Convocare AGEA 29.01.2016

Convocare AGOA 19.02.2016

Hotararea AGEA nr1/29.01.2016

Hotararea AGOA nr.2/19.02.2016

AGOA + AGEA 05.05.2016

HOT. AGOA nr.3/05.05.2016 si HOT. AGEA nr.4/05.05.2016

Convocarea AGOA din 10.06.2016

Raport anual 2015 si Declaratie indeplinire Principii Guvernata Corporativa

Propunerile CA pentru administratori - AGOA 10.06.2016

RC aferent Hot.CA nr.8/23.05.2016

Raport Trim.1/2016 conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006

HOT.AGOA nr.5/10.06.2016

Raport semestrial la 30.06.2016

Convocare AGEA 28.10.2016

Convocare AGOA si AGEA 25.11.2016

Hotararea AGEA 6/28.10.2016

Hotararea AGOA 7 25.11.2016/ Hotararea AGEA 25.11.2016

Webmail